Cookie beleid SC Berlikum

De website van SC Berlikum is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Protocol wangedrag

SC Berlikum vindt dat er op de vereniging sprake moet zijn van een gezond sportklimaat. Dit betekent dat mensen op een respectvolle manier met elkaar en de accommodatie omgaan. Door het hanteren van regels (of afspraken) wil de vereniging dit gezonde sportklimaat creëren.  Er zal dan ook adequaat worden opgetreden tegen leden, ouders en supporters die onsportief gedrag vertonen. Ook bij vernielingen in en rond de accommodatie zullen maatregelen worden genomen.

De wijzen van optreden en de maatregelen die genomen worden door de vereniging staan hieronder beschreven.

Sancties bij wangedrag leden 

 

Mogelijke sancties

 

Uitleg sancties

Uitgevoerd of opgelegd door:

Berisping

Een correctieve opmerking, een directe c.q. extra wisselbeurt, een opvoedkundig gesprek.

 

Direct betrokken kaderlid (leider, trainer, voorzitter jeugdcommissie/ jeugdbestuurslid etc.)

Uitsluiting van wedstrijden

Uitsluiting voor één wedstrijd.

 

 

Het betrokken kader adviseert, de verantwoordelijke van de afdeling beslist.

 

Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten

Uitsluiting van deelname voor meer dan één wedstrijd c.q. bepaalde tijd.

 

Het bestuur beslist.

Royement

Definitieve uitsluiting van deelname en uitschrijving als lid bij de KNVB

Het bestuur beslist.

 


Een beschrijving van te nemen maatregelen bij wangedrag in voorkomende situaties is terug te vinden in de ‘incidentenlijsten A en B’. Hieronder volgt nog een extra toelichting:

Berisping
Een berisping volgt direct op het vertoonde wangedrag. De coach of leider motiveert de berisping kort aan de speler. Een gesprek met de ouders is alleen noodzakelijk bij herhaling. De verenigingscontributie blijft verschuldigd.

Uitsluiting
Uitsluiting geldt voor de eerstvolgende wedstrijd na het vertoonde wangedrag. Uitsluiting vindt plaats na overleg met de trainer, coördinator en de jeugdcommissie ofwel technische commissie. De verenigingscontributie blijft verschuldigd.

Bijbehorende acties
Bij het ten uitvoer brengen van deze sanctie worden de desbetreffende speler en/of zijn/haar ouders uitgenodigd voor een gesprek waarbij minimaal twee personen van de club aanwezig zijn van de jeugdcommissie, technische commissie of het dagelijks bestuur. De desbetreffende commissie houdt bij wie, wanneer en waarom een uitsluiting heeft gehad.

Schorsing
Het besluit tot schorsing wordt voorbereid en uitgevoerd door het dagelijks bestuur. Bij het opleggen van een schorsing worden de spelers en bij jeugdspelers zijn/haar ouders uitgenodigd voor een gesprek. De verenigingscontributie blijft verschuldigd.

Bijbehorende acties
Bij het gesprek met speler en ouders zijn minimaal twee personen van de jeugdcommissie, technische commissie of het dagelijks bestuur aanwezig. De desbetreffende commissie houdt bij wie, wanneer en waarom een schorsing opgelegd heeft gekregen. Na het gesprek volgt een brief van het dagelijks bestuur gericht aan het desbetreffende lid met daarin de reden van de schorsing en de schorsingsduur vermeld.

Royement
Een royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd is met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na sommatie nalatig blijft zijn verenigingscontributie te voldoen. De betrokkene wordt van een royement schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur van SC Berlikum. Als het lid in de 1e seizoenshelft wordt geroyeerd is hij 50% van de contributie verschuldigd. Wordt het lid in de 2eseizoenshelft geroyeerd is hij verplicht de volledige verenigingscontributie te voldoen.

Wangedrag niet-leden
Het bestuur van SC Berlikum zal de toegang tot bij de vereniging in gebruik zijnde accommodatie (clubgebouwen, sportpark) ontzeggen aan bezoekers of toeschouwers, die zich misdragen hebben. De duur van het toegangsverbod zal mede afhangen van de aard en zwaarte van de misdraging. Nadrukkelijk wordt hier uitgesproken dat het bestuur het treffen van maatregelen tegen een zich misdragende bezoeker of toeschouwer niet laat afhangen van het optreden van KNVB, politie of justitie.

Overig beleid
De voetbalvereniging spreekt de intentie uit om:

  • een door een andere vereniging geroyeerd lid niet te accepteren, mits anders besloten door het bestuur;
  • bij aanmelding van een nieuw lid een eventueel door de andere vereniging opgelegde sanctie over te nemen, mits anders besloten door het bestuur;

In bovenstaande situaties kan slechts met toestemming van betrokkene informatie ingewonnen worden bij de vorige club. Nadelige bevindingen kunnen consequenties hebben voor het lidmaatschap van SC Berlikum.

Incidentenlijst A

 

Omschrijvingen wangedrag 

(in en om het veld)

 

Sanctie bij éénmalige overtreding

Sanctie bij herhaalde overtreding

Belediging

 

 

Beledigen in woord en/of gebaar

(beledigen van speler(s), medespelers, familieleden dan wel vloeken en/of verwensingen)

Berisping (directe of extra wisselbeurt)

Uitsluiting voor de eerst volgende wedstrijd.

Ernstige belediging

(spugen en discrimineren)

Berisping en uitsluiting voor de eerst volgende wedstrijd

Schorsing voor drie wedstrijden

Intimidatie

 

 

Intimidatie

(bedreiging en/of pesten  met niet nader omschreven handelen )

Berisping (directe of extra wisselbeurt)

Uitsluiting voor de eerst volgende wedstrijd.

Ernstige intimidatie

(dreigen met concreet fysiek gewelddadig handelen)

Berisping en uitsluiting voor de eerst volgende wedstrijd

Schorsing voor drie wedstrijden

Seksuele intimidatie of vergelijkbare ongewenste handelingen

Royement

(en evt. aangifte bij de politie)

 

Fysiek geweld

 

 

Handtastelijkheden

(trekken aan kleding, duwen etc.)

Berisping (directe of extra wisselbeurt)

Uitsluiting voor de eerst volgende wedstrijd.

Het gooien en/of schoppen tegen voorwerpen

Berisping (directe of extra wisselbeurt)

Uitsluiting voor de eerst volgende wedstrijd.

Het gooien en /of trappen van voorwerpen naar anderen/ spugen naar anderen

Berisping en uitsluiting voor de eerst volgende wedstrijd

Schorsing voor drie wedstrijden

Slaan en/of schoppen in de richting van anderen

Berisping en uitsluiting voor de eerst volgende wedstrijd

Schorsing voor drie wedstrijden

Slaan en/of schoppen

(zonder zichtbaar letsel)

Schorsing voor drie wedstrijden

Schorsing voor zes wedstrijden

Mishandeling

 

 

Lichte mishandeling

(zichtbaar letsel)

Schorsing voor een jaar

(en evt. aangifte bij de politie)

Royement

(en evt. aangifte bij de politie)

Zware mishandeling

(ernstig letsel)

Royement

(en evt. aangifte bij de politie)

 

 
Voor ouders en bezoekers worden, waar mogelijk, dezelfde sancties toegepast. Specifiek; zie sancties bij wangedrag ouders.

Incidentenlijst B 

Omschrijving wangedrag buiten het veld, doch op Sc Berlikum terrein

Regel

 

Bij éénmalige overtreding

 

Bij herhaling van de  overtreding

Alcoholgebruik

 

 

Alcoholgebruik is toegestaan vanaf 18 jaar.

Onder alcoholmisbruik wordt verstaan:

Alcoholgebruik buiten de kantine of kantineterras, in de kleedkamers (zonder toestemming van het bestuur), bij spelende leden voor de wedstrijd of training en in het algemeen bij overmatige consumptie van alcohol.

Uitsluiting van de wedstrijd

 

Voor niet-spelende leden of bezoekers een mondelinge waarschuwing

 

 

Schorsing voor 4x wedstrijden

 

Voor niet spelende leden of bezoekers schriftelijke waarschuwing of een terrein ontzegging van een week

Drugsgebruik

Drugsgebruik en dealen is niet toegestaan op het terrein van Sc Berlikum.

Schorsing voor een half jaar en ontzegging toegang tot het terrein gedurende deze periode

 

Voor niet spelende leden of bezoekers een terrein ontzegging voor een half jaar

 

Royement en permanente terreinontzegging

 

Voor bezoekers een permanente terreinontzegging

Roken

Roken vanaf 18 jaar is vanaf 13:00 uur in het algemeen geoorloofd mits men geen onderdeel uitmaakt van een spelend team. In de kantine, in en bij de kleedkamers en op het veld is roken in het geheel niet toegestaan.

Berisping

 

Voor niet spelende leden of bezoekers een mondelinge waarschuwing.

 

 

Uitsluiting voor een wedstrijd.

 

Voor niet spelende leden of bezoekers schriftelijke waarschuwing of een terrein ontzegging van een week

Vernieling van de accommodatie of andermans goederen

 

De schade wordt verhaald op de vernieler.

Schorsing voor een periode passend bij de ernst van de daad

 

Bij niet spelende leden of bezoekers een terrein ontzegging voor een periode passend bij de ernst van de daad

 

Royement en permanente terreinontzegging

 

Voor bezoekers een permanente terreinontzegging

 

 

Lichte diefstal

 

(zakje chips, een voetbal, etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Er mag niet gestolen worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berisping of uitsluiting. Afhankelijk van de ernst van de daad.

Het gestolen voorwerp moet (in goede staat) terug gegeven worden of worden betaald. Zo niet? Volgt uitsluiting.

 

Voor niet spelende leden of bezoekers een terrein ontzegging voor een periode passend bij de ernst van de daad.

Royement en permanente terreinontzegging

 

Voor bezoekers een permanente terreinontzegging

 

Zware diefstal

(fiets, telefoon portemonnee etc.)

 

 

Er mag niet gestolen worden.

 

Uitsluiting van 4x wedstrijden

 

Er wordt aangifte gedaan bij de politie.

Royement en permanente terreinontzegging

 

Voor bezoekers een permanente terreinontzegging

 


Sancties bij wangedrag ouders/verzorgers
 
Soms ontstaan er vervelende situaties waarbij de leden zelf niet betrokken zijn maar hun ouders/verzorgers. Ook van hen verwachten wij dat ze op een respectvolle manier met elkaar en de accommodatie omgaan en een bijdrage leveren aan een veilig en gezond sportklimaat bij SC Berlikum.

 

Mogelijke sancties

 

Uitleg sancties

Uitgevoerd of opgelegd door:

Berisping

Een correctieve opmerking c.q. een gesprek

 

Direct betrokken kaderlid (leider, trainer, commissielid etc.)

Gesprek

Uitnodigen voor een gesprek met de jeugdcommissie of het dagelijks bestuur (afhankelijk van de ernst)

 

 

Contract

 

Contract ondertekenen waarin afspraken zijn vastgelegd betreft het gedrag van de ouder

Het betrokken kader adviseert, de verantwoordelijke van het bestuur beslist.

 

Terreinverbod

Definitieve terreinontzegging.

 

De technische- of de jeugdcommissie adviseert, het s bestuur beslist

Royement

Definitieve uitsluiting van deelname van bijbehorende speler en uitschrijving van deze als lid bij de KNVB

De technische- of de jeugdcommissie adviseert, het bestuur beslist


Een beschrijving van te nemen maatregelen bij wangedrag in voorkomende situaties is terug te vinden in de ‘incidentenlijsten C’. Hieronder volgt nog een extra toelichting:

Berisping
Een berisping volgt z.s.m. op het wangedrag. Het betrokken kaderlid motiveert de berisping aan de ouder/verzorger.

Contract
Indien een ouder/verzorger, na een gesprek met de desbetreffende commissie, het dagelijks bestuur, wangedrag blijft vertonen zal er een contract opgesteld worden waarin afspraken staan vastgelegd omrent het gedrag van de betreffende ouder/verzorger. Het contract moet worden ondertekent door de ouder/verzorgen en het desbetreffende commissie-/bestuurslid.

Terreinverbod
Het bestuur van SC Berlikum zal de toegang tot bij de vereniging in gebruik zijnde accommodatie (clubgebouwen, sportpark) ontzeggen aan een ouder/verzorger die zich misdragen heeft. De duur van het toegangsverbod zal mede afhangen van de aard en zwaarte van de misdraging. Een terreinverbod moet officieel in een aangetekende brief worden verstuurd, met duidelijke vermelding van de sanctie, de reden en de gevolgen van de overtreding.

Royement
Een royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een ouder in ernstige mate in strijd is met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na sommatie nalatig blijft zijn verenigingcontributie te voldoen. De betrokkene wordt van een royement schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur van SC Berlikum. Daarnaast wordt het lidmaatschap van het kind van de desbetreffende ouder per direct ontzegt.

Incidentenlijst C

Omschrijving wangedrag van ouders

Sanctie bij éénmalig

Sanctie bij herhaling

 

 

 

Protesteren

 

 

Het speelveld betreden zonder toestemming

Berisping

Contract

 

Hierna:

Terreinverbod of Royement

Door middel van woord en/of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter

Berisping

Uitnodigen gesprek

 

Hierna:

Contract, Terreinverbod of Royement

Beledigen in woord

en/of gebaar

 

 

Eenvoudig

( scheldwoorden gebruiken en/of middelvinger)

Berisping

Uitnodigen gesprek

 

Hierna:

Contract, Terreinverbod of Royement

Grof

(discrimineren en schelden)

Gesprek + contract

Terreinverbod of Royement

Fysiek gewelddadig handelen

 

 

Handtastelijkheden

 

Gesprek + Contract

Terreinverbod of Royement

Gooien en/of trappen tegen  voorwerpen (naar personen)

Terreinverbod

Royement en permanente terreinontzegging

 

Voor bezoekers een permanente terreinontzegging

 

Slaan en schoppen van een persoon

Terreinverbod

Royement en permanente terreinontzegging

 

Voor bezoekers een permanente terreinontzegging

 

Het in diskrediet brengen van de vereniging, begeleiding of andere spelers

 

 

Langs de lijn negatieve uitlatingen over de begeleiding, de speelwijze, de vereniging en/of over de prestaties van een kind

Gesprek

Contract

 

Hierna:

Terreinverbod of Royement

In discussie gaan met de begeleiding over de opstelling, reserves, positie van de spelers en het wisselbeleid

Gesprek

Contract

 

Hierna:

Terreinverbod of Royement

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!