Een aantal belangrijke geldende spelregels binnen SC Berlikum

13 oktober 2021 16:00


Na een voetbalseizoen waarin vrijwel geen activiteiten hebben plaatsgevonden kunnen wij ons voorstellen dat afspraken die we met elkaar hebben gemaakt ietwat op de achtergrond zijn geraakt. Daarom denken wij dat het goed is een aantal van deze afspraken weer op een rij te zetten, zodat we allemaal weten waar we aan toe zijn. Verenigen doe je samen!

1. De openingstijden van de kantine zijn als volgt:
 • Woensdag en donderdag:  19.00 - 23.30 uur
 • Zaterdag: 8.00 - 19.00 uur

De vermelde eindtijden zijn de uiterste sluitingstijden. De vrijwilligers die bardienst hebben kunnen/mogen besluiten de kantine eerder te sluiten, bijvoorbeeld wanneer er vrijwel geen bezoekers meer zijn. Op de vermelde uiterste sluitingstijden mogen er geen bezoekers meer in de kantine zijn.

2. In het verlengde van bovenstaande wordt op zaterdagen de laatste ronde geschonken tussen 18.00 uur en 18.15 uur. Dit betekent dat er vanaf 18.15 uur geen (alcoholische-) dranken meer worden uitgeschonken. Iedereen wordt vervolgens in de gelegenheid gesteld om zijn/haar drankje rustig op te drinken. Uiterlijk tussen 18.45 uur en 19.00 uur wordt van een ieder verwacht dat hij/zij de kantine vrijwillig verlaat. Op deze wijze kunnen de vrijwilligers op tijd beginnen met de schoonmaak van de kantine en kunnen ook zij genieten van hun zaterdagavond! Voor de doordeweekse dagen wordt het tijdstip van de laatste ronde overgelaten aan de dienstdoende barvrijwilliger, met dien verstande dat de kantine op de uiterste sluitingstijd is verlaten door de bezoekers. Wij adviseren echter dringend om vanaf 23.00 uur geen (alcoholische-)dranken meer uit te schenken!

3. In de kantine kan alleen middels PIN-betaling worden afgerekend. Hiervoor zijn een aantal redenen. Allereerst de veiligheid van onze vrijwilligers (een terecht veel gehoorde klacht was dat het onverantwoord was om de vrijwilligers met grote bedragen over straat te laten gaan)! Daarnaast wordt het afstorten van geld steeds lastiger en de kosten die hiermee gemoeid zijn lopen enorm op.

Door het betalen middels PIN creëren wij voor onze vrijwilligers een veilig (sport-)klimaat en beperken wij de kosten voor de club!

4. Alcoholische consumpties mogen alleen in de kantine of op het terras worden genuttigd en dus niet op of rondom het veld. Op het terras geldt daarnaast dat er geen glazen/flessen mogen worden gebruikt.

5. Er mogen geen alcoholische consumpties worden genuttigd door jongeren onder de 18 jaar. Dit is strafbaar. Ook het uitdelen van alcoholische consumpties aan jongeren onder de 18 jaar is bij wet strafbaar gesteld. Vrijwilligers mogen een identiteitsbewijs vragen wanneer er wordt getwijfeld aan de leeftijd. Bij twijfel en/of het niet laten zien van het identiteitsbewijs, of bij constatering van een te jonge leeftijd zal er geen alcohol worden geschonken.

6. Wanneer er inhaal-, oefenwedstrijden etc. worden gespeeld, buiten de reguliere competitiedagen, is in overleg met de kantinecommissie besloten dat het desbetreffende team van SC Berlikum verantwoordelijk is voor de bemensing van de kantine.

7. ROKEN! Wij hebben afgesproken dat er tijdens jeugdwedstrijden op het gehele sportcomplex NIET mag worden gerookt, dus ook niet voor de kleedmakers en op het terras van de kantine! Op zaterdagen geldt dit rookverbod tot 13.00 uur. Roken is wel toegestaan op het parkeerterrein.

En dan even nog dit...

 • Vanaf zaterdag 16 oktober a.s. worden alle thuiswedstrijden van ons eerste elftal (heren) gespeeld met aanvangstijd 14.30 uur.
 • Op zaterdag 6 november a.s. wordt DE DERBY gespeeld in Berltsum. Aanvangstijd van deze wedstrijd is 14.30 uur. Waarschijnlijk gaan we een uurtje langer door mits het gezellig is.
 • Op 22 oktober a.s. vindt de ALV plaats. Aanvang 20.00 uur in de kantine. Leden van de vereniging nodigen wij van harte uit aanwezig te zijn!
  Verenigen doen we samen!
 • Op vrijfdag 12 november a.s. kun je meepraten over de TOEKOMST VAN ONZE VERENGING. Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar.
  Geef je dus snel op via info@scberlikum.nl. Ook hier geldt “Verenigen doe je samen”.
 • Het traject omtrent de TOEKOMST VAN ONZE VERENIGING wordt mogelijk gemaakt door Rabobank Noordwest-Fryslan i.s.m. Sport Fryslan!
 • Wil je ook actief meewerken aan de toekomst van onze vereniging? Neem dan contact op met Jacob Dirk Tuinenga en bespreek met hem welke mogelijkheden er zijn!

Het bestuur i.s.m. de kantine commissie

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!