SC Berlikum Nieuwsupdate (november 2021) - SC Berlikum

SC Berlikum Nieuwsupdate (november 2021)

18 november 2021 15:45


In een tijd dat corona weer heftiger om zich heen grijpt en dat ook weer verstrekkende gevolgen heeft voor het voetbal, gaan de overige zaken ook gewoon door. Maar de gevolgen van de coronamaatregelen kosten ons als bestuur de meeste kopzorgen op dit moment. In deze nieuwsbrief willen we jullie, naast de corona maatregelen, over andere zaken ook graag op de hoogte brengen.

Aanpassing statuten
Op de Algemene Ledenvergadering van 22 oktober is onder andere de wijziging van de statuten aan de orde geweest. De 'oude' statuten waren redelijk gedateerd en door het in werking treden van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), op 1 juli 2021, was een aanpassing noodzakelijk. Voor een wijziging van de statuten is de aanwezigheid van minimaal twee derde van het aantal leden noodzakelijk. Die waren helaas niet aanwezig, zodat een tweede ALV (op maandag 15 november), alleen voor stemming over de wijzigingen, nodig was. Op beide ALV’s zijn de wijzigingen unaniem goedgekeurd. Daarmee kunnen de gewijzigde statuten definitief door de notaris vastgelegd worden.

Consumptiemunten
Sinds jaar en dag gebruiken wij bij gelegenheden ORANJE munten. Onbekend is hoeveel hiervan in omloop zijn. Daarmee loopt de vereniging een onbekend en ongewenst financieel risico. Dit is de reden dat wij hebben besloten deze munten te gaan vervangen.

Het voornemen is de oranje munten na de nieuwjaarsreceptie 2022 te vervangen. Tot dan stellen we jullie in de gelegenheid om middels de oranje munt consumpties te betalen in de kantine. Dit is na de nieuwjaarsreceptie niet meer mogelijk. Indien door de regelgeving met betrekking tot corona blijkt dat er geen of onvoldoende gelegenheid is deze munten in te leveren, dan zullen wij hierop tijdig anticiperen.

Alcohol rondom het veld
Te vaak is er tijdens wedstrijden sprake van het gebruik van alcohol buiten de kantine en het terras. De reglementen van de KNVB schrijven uitdrukkelijk voor dat dit niet is toegestaan op straffe van een (hoge) boete. Dit is de reden dat tijdens wedstrijden het terras middels de groene buis moet worden afgesloten en dat bestuursleden mensen hierop aanspreken.

Helaas heeft dit onvoldoende effect vandaar dat wij jullie nogmaals willen vragen het drankgebruik tijdens wedstrijden alleen tot de kantine of het terras te beperken. Wanneer blijkt dat dit niet of onvoldoende het geval is, zijn wij genoodzaakt pas na afloop van de wedstrijden de verkoop van alcohol te starten. Wij hopen echter dat het niet zover hoeft te komen.

En dan toch en helaas weer corona...
Helaas doen nieuwe maatregelen om het coronavirus te bestrijden opnieuw een beroep op het aanpassingsvermogen van de vereniging, en daarmee op haar leden, supporters en sponsoren. Het goede nieuws is dat het voetbal mag doorgaan. Het slechte nieuws is dat er bij geen enkele wedstrijd publiek op het sportcomplex aanwezig mag zijn.

Bovenstaande heeft het bestuur gedwongen om per direct een aantal maatregelen te nemen waar wij ons gezamenlijk aan moeten houden. Daarbij doen wij een beroep op onze leden en vrijwilligers om  hun bijdrage te leveren. Alleen samen kunnen wij ervoor zorgen dat we kunnen blijven voetballen! Voor de meer informatie omtrent de nieuwste coronamaatregelen, bekijk dit nieuwsbericht op onze website.

Met sportieve groeten,
Het bestuur

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!