Cookie beleid SC Berlikum

De website van SC Berlikum is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

SC Berlikum Nieuwsupdate (september 2021)

14 september 2021 11:15


Als bestuur zitten wij niet stil. Er zijn veel zaken die geregeld moeten worden, zowel voor de korte- als voor de lange termijn. Met deze nieuwsbrief willen we jullie bijpraten omtrent zaken, die zoal de revue passeren.

Nieuw bestuurslid
Allereerst willen we jullie melden dat wij Janke Papma bereid hebben gevonden (wederom) zitting te nemen in het bestuur. Natuurlijk moet dit nog wel door ALV worden bekrachtigd op 15 oktober a.s. Janke gaat haar eerst breed oriënteren binnen de vereniging. Hiertoe zal zij o.a. aanschuiven bij diverse commissies. Janke gaat, net als eerder, de portefeuille “juridische zaken” behartigen. Daarnaast zal zij zich richten op de Jeugdcommissie en wordt zij één van de aanjagers van ons project “Toekomstbestendig maken van de vereniging (Missie/Visie). Langs deze weg heten wij Janke van harte welkom!

Algemene Ledenvergadering
Vrijdag 15 oktober a.s. (20.00 uur) wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. In principe gaan we ervan uit dat dit vooralsnog in onze kantine kan plaats vinden. Mocht er aanleiding zijn om dit aan te passen dan horen jullie dit tijdig. Hoe dan ook vragen we je om dit tijdstip te reserveren in je agenda. Punt wat vrijwel zeker op de agenda komt is een statutenwijziging! Zijn er op voorhand vragen dan kun je deze mailen naar [email protected].

Vanaf 1 oktober a.s. alleen nog met pinpas betalen
Het Bestuur heeft, na het voeren van gesprekken met de commissieleden van de Kantinecommissie, besloten dat er in de kantine vanaf 1 oktober a.s. alleen nog met de pinpas kan worden betaald. Om ervoor te zorgen, dat het betalen via de pinautomaten soepel verloopt, zijn wij bezig met het optimaliseren van het WIFI-netwerk in onze kantine. Daarnaast zal er worden bekeken in hoeverre het nodig is nieuwe pinapparaten aan te schaffen, zodat het proces soepel en efficiënt kan worden afgewikkeld.

Projecten waar wij als Bestuur mee bezig zijn.
Als bestuur zijn we bezig met een aantal projecten. Dit zijn o.a. meer vrijwilligers, het verduurzamen van het sportcomplex en het toekomstbestendig maken van onze vereniging.

Meer vrijwilligers.
In de nieuwsbrief van mei is al aangekondigd dat we door middel van een wervingsactie nieuwe vrijwilligers aan onze mooie club willen binden. Inmiddels zijn we gestart en hebben de eerste nieuwe vrijwilligers zich gemeld!

Onderdeel van de wervingsactie was een belavond begin juli. Tijdens de belavond zijn tientallen senioren leden benaderd. Ook zijn de ouders van al onze jeugdleden door de leiders via de teamapps benaderd en meegenomen in deze wervingsactie. Beide acties hebben geleid tot ruim 30 nieuwe vrijwilligers! Als club zijn we natuurlijk erg blij met dit resultaat, maar dit is pas het begin! We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers! Denk aan functies binnen de jeugd-, sponsor- en kantinecommissie! Wil je niet aansluiten bij een commissie maar zo nu en dan een taak uitvoeren of heb je affiniteit met bijvoorbeeld communicatie (uitingen)? Ook dan willen wij graag een beroep op je doen!

Zoals gezegd hebben we al verschillende nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen, maar we blijven doorzoeken. Ook de ouders, die nog niet gereageerd hebben in teamapps, kunnen binnenkort een telefoontje verwachten!

Verduurzamen sportcomplex
Voor wat betreft het verduurzamen van het sportcomplex is er door de projectgroep, bestaande uit Durk Miedema, Gosse Tijsma, Haaye Hoekstra en in een eerder stadium ook Edwin de Boer, een uitgebreid plan ontworpen. Hierin is aandacht voor alle zaken die energie gebruiken. Te denken valt o.a. aan de verwarming van de gebouwen, het verwarmen van het douchewater, de verlichting rondom het veld en de koeling van de drankjes. De maatregelen die zijn benoemd zijn o.a. het plaatsen van zonnepanelen, het vervangen van de reguliere verlichting door Ledverlichting en het vervangen van alle losse koelingen door een koelcel.

Inmiddels is er een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente. Wij verwachten op korte termijn een reactie hierop te ontvangen. Bij een positief resultaat zullen wij ook richting provincie een subsidieaanvraag indienen. Op deze wijze hopen wij, naast de benodigde activiteiten vanuit de vereniging, het budget rond te krijgen om ervoor te zorgen dat ook bij SCB duurzaam en betaalbaar kan worden gevoetbald.

Toekomstbestendig maken van de vereniging (Missie/Visie)

Het toekomstbestendig maken van onze vereniging (missie/visie) is een project wat wij in samenwerking doen met Sport Fryslan en Rabobank Noordwest Fryslan. Jens Dijkstra is de procesbegeleider van uit Sport Fryslan. De kosten die dit met zich meebrengt worden gesponsord door Rabobank NW-Fryslan. Het doel van dit project is om samen de vereniging vorm en handen en voeten te geven.

Verenigen doen we samen en daarom willen we graag weten van leden, ouders, sponsoren en anderen, die zich betrokken voelen bij SCB, hoe zij de club van de toekomst zien. We gaan dan ook graag met jullie in gesprek op vrijdagavond 12 november a.s. Dit doen we onder begeleiding van Jens Dijkstra, zoals eerder aangegeven de procesbegeleider van “project”.

Je kunt je nu al opgeven via [email protected]. Binnenkort volgt er meer informatie via de website.  
Wil je nu alvast meer weten, mail dan naar [email protected].

50-jarig bestaan
Volgend jaar bestaat onze club 50 jaar. Hieraan willen we uiteraard meer dan aandacht besteden. Op dit moment zijn we bezig een jubileumcommissie te formeren. In de volgende nieuwsbrief zullen we hieraan meer aandacht besteden.

Schilderwerkzaamheden
Zoals menigeen waarschijnlijk wel heeft gezien zijn de boxen en kantine de laatste weken grondig onder handen genomen. Het reinigen, opknappen waar nodig, schuren en schilderen is momenteel in afrondende fase.

Het geheel staat er nu alweer fris op. Van der Graaf Multiservice heeft, voordat de schilders konden beginnen, al het houtwerk grondig gereinigd. Feike Brouwer heeft, waar nodig, wat herstelwerk uitgevoerd. En de schilders o.l.v. Kobus van Schepen (JVS Schilderwerken) in samenwerking met zijn broer Lammert, Jisse Kemper, Ruben Eijzenga, Jaap Plekkringa, Wytze Wassenaar en Frederik vd Meij zijn vele zaterdagochtenden druk bezig geweest.!
Het bestuur wil deze groep vrijwilligers enorm bedanken en zal hier binnenkort op een gepaste manier invulling aan geven.

Voetbaltechnische zaken
We zijn gelukkig alweer in volle gang. Corona heeft ons tot op heden nog maar een paar afgelastingen gebracht en we hopen dat dat zo blijft.
De jeugd teams, tot en met O12, zijn begonnen met het 4-fasen voetbal, terwijl de overige teams bijna allemaal begonnen zijn in de beker. Voor de teams die aan de beker deelnemen begint de reguliere competitie op 25 september. De teams die niet aan de beker deelnemen, evenals 7v7, zijn al aan de reguliere competitie begonnen.

Technische commissie
Alle trainingen volop bezig, volgens schema. Het is hier en daar wel wat passen en meten geweest, zowel qua tijden als qua veldbezetting. Maar vooralsnog loopt alles weer. Ook is het Trainerskorps, na enig overleg en inventief handelen, inmiddels compleet. Daarnaast zijn kleding en ballen weer toebedeeld aan de verschillende teams. 

En verder
Het bestuur heeft unaniem besloten dat ook op ons sportcomplex de Regenboogvlag zal worden gehesen. Dit gebeurt op zaterdag 11 september a.s. Net als in de rest van de maatschappij hebben wij nog steeds te maken met regelgeving m.b.t. COVID-19. Op ons hele sportcomplex geldt dan ook nog steeds de 1,5-metermaatregel. Het is de verantwoordelijkheid van ons allen dat wij ons aan deze regel houden. Daarnaast geldt in de kantine dat alle aanwezigen verplicht zijn plaats te nemen op een stoel waarbij ook de 1,5-meterregel wordt aangehouden. In verband met de veiligheid van onze barvrijwilligers is het niet toegestaan aan de bar te staan anders dan voor het doen van een bestelling.

Nogmaals het verzoek om deze maatregelen te respecteren!

Op ons sportcomplex geldt op zaterdagen tot 13.00 uur een rookverbod
Personen jonger dan 18 jaar mogen geen drank bestellen en nuttigen op ons sportcomplex!       


Met sportieve groeten,
Het Bestuur

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!