SC Berlikum Nieuwsupdate (mei 2021)

21 mei 2021 14:00


Door corona is er minder gelegenheid om elkaar te ontmoeten en dan informatie te delen rondom het reilen en zeilen van onze club. Duidelijk is dat de behoefte aan informatie wel aanwezig is. Doordat het zo stil is op ons complex lijkt het wellicht dat er achter de schermen dan ook weinig gebeurt. Niet is minder waar.

Missie en visie
Alhoewel grotendeels niet zichtbaar heeft het bestuur niet stilgezeten in de afgelopen periode. Eén van de zaken waar we mee bezig zijn is het vraagstuk waar wij als vereniging over 3 tot 5 jaar willen staan.

De wereld verandert en dus kun je als vereniging niet achterblijven. Vraagstukken als “wat voor vereniging willen wij zijn” en “wat willen wij uitstralen” zijn zo een paar vraagstukken waar wij ons als bestuur de afgelopen periode over hebben gebogen. “Wat is onze missie en visie richting de toekomst” is een belangrijk vraagstuk mede omdat je hieraan o.a. beleidsmatige vraagstukken kunt toetsen. Dit project doen wij in overleg met Sport Fryslan. Zij leveren de deskundigheid voor het begeleiden van dit proces. De kosten die hieraan verbonden zijn worden “gesponsord” door Rabobank Clubsupport, waarvoor wij hen ook via deze weg dank willen zeggen!

Is dit project dan een zaak van alleen het bestuur? Nee! Wij zullen de komende tijd een programma opzetten waarbij we één of meerdere avonden gaan organiseren voor (oud) bestuurders, leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij onze vereniging. Verenigen doen we samen! Samen maken we de vereniging, en daarom hopen wij dat zoveel mogelijk mensen gebruik maken van deze zgn. spiegelavonden. Nader info volgt via onze kanalen.

Financiële situatie
Ondanks Corona gaat het financieel gezien redelijk. Dit komt mede door de opgezette acties via onze TOP-vrijwilligers/sters. Acties zoals de Tassen actie, Tulpen actie, Poiesz actie, Ballenactie en de Online bingo’s. Deze acties hebben een substantiële bijdrage geleverd.

Naast deze eigen acties maken wij nog steeds gebruik van de diverse steunpakketten vanuit de overheid. Als aanvulling op de aangevraagde subsidies genoemd in het jaarverslag 2019/2020, zijn ook de TVL Q1 en NOW 3.2 aangevraagd. De genoemde subsidies in het jaarverslag 2019/2020 zijn grotendeels definitief gemaakt en hier hebben wij dan ook daadwerkelijk recht op.

Wervingsactie vrijwilligers
Al ruim een jaar zorgt het coronavirus er dus voor dat het complete amateurvoetbal stil ligt. Geen wedstrijden, geen trainingen en geen gezelligheid in de kantine van sportcomplex ‘De Koekoek’. Zo vlak voor de intrede van het coronavirus was een afvaardiging vanuit het bestuur bezig om een wervingsactie voor nieuwe vrijwilligers op te starten. Nu het voetbalseizoen 2021/2022 voor de deur staat, gaan we alsnog van start.

Sc Berlikum vindt het hebben van betrokken leden van groot belang. De insteek is dat ieder lid en/of ouder/verzorger iets bijdraagt om daarmee de taken over zoveel mogelijk vrijwilligers te verdelen. Vele handen maken immers licht werk. Door middel van een wervingsactie die binnenkort van start gaat wil Sc Berlikum nieuwe vrijwilligers aan zich binden. Kun je niet wachten? Meld je dan alvast aan bij Jacob D. Tuinenga. 

Voetbaltechnische zaken
Helaas wordt er dit seizoen dus niet meer in competitie verband gevoetbald en ook de veel besproken Regio Cup is, althans voor de Senioren, komen te vervallen. Dit betekent echter niet dat we stil kunnen zitten.

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 2021-2022 zijn in volle gang. Momenteel inventariseren we met welke teams we aan de verschillende competities gaan deelnemen. Deze opgave moet uiterlijk 20 juni bij de KNVB bekend zijn. Maar dat niet alleen. Ook is het belangrijk dat op tijd  duidelijk is hoe de staf van de verschillende teams (Heren, Dames en Jeugd) eruit komt te zien.

Door wisselingen in het trainerskorps moest de TC op zoek naar nieuwe mensen:

  • Keeperstrainer  Sander Schaafsma wordt m.i.v. nieuwe seizoen opgevolgd door Wart Steneker uit Warga.
  • Hoofd Jeugd Opleiding Hein Joostema wordt m.i.v. nieuwe seizoen opgevolgd door Timo Tuinenga.
  • Wibo de Brouwer en Gerd Hoekstra zijn ook het volgende seizoen weer respectievelijk de trainers van de 1e en 2e selectie.
  • Heine Boorsma neemt na diverse seizoenen als leider (en vaak als vlaggenist) afscheid van het 2e elftal. Voor Heine is de TC nog op zoek naar een vervanger!
  • Damestrainer Andries Rinsema wordt het m.i.v. nieuwe seizoen opgevolgd door Samir Tawafra uit Wirdum.

Ook in het nieuwe seizoen gaan de Dames middels de BMJ (SC Berlikum, vv Minnertsga, Sint Jakob) Combinatie aan de competities deelnemen. Er wordt nog volop gepuzzeld met welke teams de BMJ, naast Dames 1, gaat deelnemen.

Over Sportcomplex De Koekoek

Kunstgrasveld
Het kunstvgraseld is in april KIWA gekeurd en weer voor een jaar goedgekeurd. Daarnaast vinden er vanaf 19 mei enige veranderingen rondom het kunstveld plaats. Dit in het kader van beheerplan regulier onderhoud kunstgras sportvelden 2021-2025 binnen onze gemeente. Er geldt een zorgplicht om te voorkomen dat rubberkorrels zich verspreiden rondom het veld. Hiervoor dient de eigenaar maatregelen te treffen. Er wordt nadrukkelijk aandacht gegeven aan de zorgplicht uit de wet bodembescherming.

Dit betekent dat er rondom het kunstveld kantplanken geplaatst worden, die op adequate wijze verspreiding van het rubber buiten het veld moeten voorkomen. Bij de ingangen/hekjes worden roosters geplaatst met daaronder een opvangbak. Als laatste wordt er aan de beide korte kanten een ruimte op het  veld gecreëerd voor opslag van de losse oefengoals. Deze moeten dan op het veld binnen de hekken blijven.

Schilderwerkzaamheden
Binnenkort start een groep actieve schilders, met behulp van enkele vrijwilligers en nadat het eerst helemaal gereinigd is, met het buitenom verven van de boxen en de kantine. Dit betekent dat het er straks, bij aanvang nieuwe seizoen, allemaal weer flitsend op staat.

Energie
De laatste maanden is ook de werkgroep welke zich bezighoudt met het verduurzamen van onze accommodatie geactiveerd. Na een rustige periode pakken we nu weer voortvarend de draad op. Inmiddels hebben er gesprekken plaatsgevonden met de gemeente en is het, door de deskundigen in de werkgroep, ontwikkelde plan aangeboden bij de gemeente. Insteek van dit plan is dat de accommodatie op termijn zelfvoorzienend wordt voor wat betreft het energieverbruik waardoor de kosten naar beneden gaan. Kosten worden door alle leden gedragen middels het betalen van contributie. Om ervoor te zorgen dat deze op termijn betaalbaar blijven is het noodzakelijk ook de energiekosten te drukken. Daarnaast hebben wij op dit punt natuurlijk een maatschappelijke verantwoordelijkheid richting onze kinderen en kleinkinderen.

Om het plan enigszins tastbaar te maken is het goed een aantal punten uit het plan te noemen. Zo is er aandacht voor o.a. uit het isoleren van het gebouw, het vervangen van de installaties voor verwarming en warm water, het plaatsen van zonnepanelen, het vervangen van alle koelkasten door een koelcel en het vervangen van de verlichtingsarmaturen door LED-verlichting zowel in het gebouw als rondom het veld.

Ook voor deze investering geldt dat de kosten voor de baten gaan. Er zal eerst geïnvesteerd moeten worden voordat er sprake is van terugverdienen. De volledige kosten zijn niet door onze vereniging op te hoesten, één van de redenen dat het plan zoals eerder gezegd aan de gemeente is voorgelegd met het verzoek om subsidiëring van het geheel. Gaat de gemeente hiermee akkoord, dan zullen/kunnen wij o.a. ook bij de provincie aankloppen. Voor de aanvraag van alle mogelijke (landelijke-) subsidieregelingen hebben wij contact gezocht met De Groene Club, een initiatief van de KNVB met als doel verengingen te ondersteunen bij het verduurzamen van de accommodaties. Inmiddels hebben wij met hen een gesprek gehad en wachten wij op hun bevindingen en mogelijkheden. Kortom ook hier zijn we volop in beweging. Hoe zich dit verder ontwikkelt zullen wij laten weten via de nieuwsbrief, die jullie vanaf heden frequent zullen ontvangen.

Het bestuur van SC Berlikum

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!